Provádíme výkopy inženýrské sítě, mezi které patří plynovod, vodovod, elektrická přípojka nebo výkop kanalizace. Každou výkopovou práci pro výstavbu inženýrské sítě pečlivě naplánujeme a postupujeme dle projektové dokumentace. Přestože kompletní výstavba těchto sítí může být složitý a zdlouhavý proces, snažíme se vždy pracovat efektivně a v co nejkratším možném čase.

Stavba inženýrských sítí

Výkopové práce se vykonávají v první fázi výstavby vašeho projektu. Každá inženýrská síť má svá specifika a je nutné dodržovat předem stanovenou projektovou dokumentaci. Po realizaci výstavby inženýrské sítě je výkop opět zasypán dle požadavků a možností okolního terénu, případně dle potřeb projektu.

Služby výkopy a přípojky inženýrských sítí zahrnují:

  • Výkop přípojky kanalizace
  • Výkop vodovodní přípojky
  • Výkop elektrické přípojky
  • Výkop plynové přípojky

Pokud potřebujete udělat výkopy pro inženýrské sítě v Brně a okolí, pak nás neváhejte kontaktovat přes přiložený formulář.

Výkop přeložky telefonního kabelu pro Telefonica O2

Výkop přeložky telefonního kabelu
Výkop přeložky telefonního kabelu